Tehničko održavanje, električar

Profesionalna usluga na raznim područjima

električarski radovi

Izvođenje novih, poravak i proširenje postojećih elektroenergetskih i telekomunikacijskih instalacija.

bravarski radovi

U bravarske radove ubrajamo i sve radove koji su vezani za čelične profile (cijevi, plosna željeza, čelične limove i dr.), a uključuju i prepravke, nadogradnje i popravke već postojećih radova.

keramičarski radovi

Nudimo uslugu postavljanja keramičkih pločica, dekorativnog umjetnog kamena, laminata i gotovih parketa

sanitarije, vodovod i kanalizacija

izvođenje instalacijskih poslova vodoinstalacija i sanitarija u velikim pogonima i u malim kućanstvima

Soboslikarsko-ličilački radovi

soboslikarski radovi koji uključuju zaštitu poda i drugih elemenata u prostoriji, sanaciju manjih oštečenja na zidu i stropu te dvostruko bojanje zidova i akriliranje svih spojeva sa sobnom stolarijom.

stolarski radovi

Od stolarski radova obavljamo manje popravke i održavanje.

Održavanje i čišćenje ventilacijskih i klimatizacijskih sustava

ugradnja, servis i održavanje uređaja za klimatizaciju i ventilaciju

gipskartonski radovi

izrada novih i popravci zidova, stijena i pregrada od gipskartonskih (Knauf) ploča